Dags for Nasjonal Sikkerhetsmåned

Danske høreapparatselskapet Oticon (Demant) ble nylig hardt rammet av et cyberangrep. En hendelse som berørte kjernevirksomheten gjennom hele verdikjeden, og estimeres å ha en prislapp på minst 800 millioner kroner! (1)

Til tross for flere liknende angrep som vi tidligere har sett i media, rapporteres et oppsiktsvekkende tall fra NSM som viser at 1 av 4 ledere tviler på at de kan bli utsatt for dataangrep (2)

I lys av sikkerhetsmåneden vil vi fremheve NorSIS sitt arbeid, der de tilbyr alle norske virksomheter digitalt opplæringsprogram for å styrke deres evne til å motstå den stadig økende trusselen cyberkriminalitet representerer (3). Meld på din organisasjon og gjør et tiltak som krever lite, men kan ha langvarige og positive ringeffekter for dine medarbeidere og foretak.

1: https://www.digi.no/artikler/cyberangrep-koster-dansk-horeapparatselskap-minst-800-millioner/475385

2: https://norsis.no/en-av-fire-ledere-tviler-pa-at-de-kan-bli-utsatt-for-dataangrep/

3: https://www.xtramile.no/sikkerhetsmaneden

© Copyright 2018   |   Kommando   |   All Rights Reserved

                          LinkedIn   |   Facebook

Drammensveien 127, 0277 Oslo 

Biblioteksgatan 29, 114 35 Stockholm

Kungsportsavenyen 21, 411 36 Gothenburg