Netwrix som ny teknologipartner!


Kommando ønsker Netwrix velkommen på laget som ny teknologipartner og ser frem til å bringe Netwrix Auditor ut til det norske markedet. En datasikkerhetsplattform for deteksjon, klassifisering, sikring og audit av sensitive data.

Siden GDPR trådte ikraft for fullt i mai 2018, har flere selskaper (lokalt og internasjonalt) fått både advarsler og betydelige bøter for å ikke være compliant.

Hvor ligger din organisasjons sensitive data? Hvem har tilgang til disse? Hvordan fikk de tilgang? Etterleves organisasjonens sikkerhet- og myndighetskrav? Hvor mye tid og ressurser går med til forberedelse av en audit?

Netwrix Auditor er en agentløs datasikkerhetsplattform som tatt en proaktiv tilnærming til problemstilligene over.

Plattformen gir deg evnen til å:

  • enkelt identifisere sensitive, regulerte og forretningskritisk informasjon

  • forstå hvilke data som trenger å bli beskyttet samt hvor eksponert den faktisk er

  • minimere risikoen for databrudd

  • detektere datasikkerhetstrusler omgående

  • ta raske avgjørelser basert på fakta i forbindelse med hendelsesrespons

  • fasilitere gjenopprettelsen av nøkkeldata og lære fra tidligere hendelser

  • oppnå og bevise etterlevelsen av compliancekrav

Dette, helt uavhengig av hvor informasjonen er lagret.

For mer informasjon om hvordan Netwrix Auditor eventuelt kan passe din organisasjon, ta kontakt med oss for et uforpliktende samtale eller møte.