Cybereasons EDR løsning har blitt evaluert opp mot MITREs ATT&CK rammeverk, og resultatene er nå

MITRE ATT&CK er en omfattende kunnskapsbase og et kompleks rammeverk bestående av over 200 teknikker som benyttes av motstandere i løpet av et angrep. Disse inkluderer både generelle og spesifikke teknikker, samt konsepter og bakgrunnsinformasjon om kjente motstandsgrupper og deres angrepskampanjer.

EndFragment

MITRE ATT&CK produktevalueringer er en spennende og nyttig form for evaluering for både private og offentlige organisasjoner, samt trusseljegere som er på utkikk etter leverandøren som best tilfredstiller ens behov.

Evalueringen av EDR produkter baserer seg på følgende nøkkelfaktorer:

1. Hvilke ondsinnede aktiviteter ble identifisert

2. Hva slags relevant data er innsamlet angående den ondsinnede aktiviteten

3. Hva slags relevant kontekst er oppgitt i forbindelse med den ondsinnede aktiviteten

4. Hvilke verdier tilføyer leverandøren endebrukeren med

5. Hvor raskt og enkelt det var å samle sammen relevant informasjon og artefakter knyttet til den ondsinnede aktiviteten

MITRE ser på hele prosjektet fra en analytikers perspektiv, noe som gjør at denne metoden er både nyttig og relativt støyfri for en som er på utkikk etter å evaluere en potensiell sikkerhetsverktøy.

Vår dyktige partner Cybereason har blitt evaluert. Vil du vite mer? Les her