NY versjon av ‘Regulering av IKT-Sikkerhet’


Regulering av IKT-Sikkerhet

Et helhetlig og fremtidsrettet sikkerhetsregime for forsyningssikkerhet i en digitalisert energisektor.

Digitalisering og teknologiskifte i energiforsyningen krever et reguleringsregime som dekker de digitale utfordringene dette medfører.

Rapporten gir en vurdering av dagens IKT-sikkerhetsregulering og en anbefaling til et helhetlig sikkerhetsregime for IKT-sikkerhet i energiforsyningen.

Forfattere: Janne Hagen, Ola Hermansen, Øyvind Toftegård, Jon-Martin Pettersen, Roger Steen, Synnøve Lill Paulen