Nyheter og pressemeldinger

Hold deg oppdatert med våre cyber security nyheter, pressemeldinger, ansettelser og viktig informasjon fra våre partnere

3 Oct 2019

Danske høreapparatselskapet Oticon (Demant) ble nylig hardt rammet av et cyberangrep. En hendelse som berørte kjernevirksomheten gjennom hele verdikjeden, og estimeres å ha en prislapp på minst 800 millioner kroner! (1)

Til tross for flere liknende angrep som vi tidligere har sett i media, rapporteres et oppsiktsvekkende tall fra NSM som viser at 1 av 4 ledere tviler på at de kan bli utsatt for dataangrep (2)

I lys av sikkerhetsmåneden vil vi fremheve NorSIS sitt arbeid, der de tilbyr alle norske virksomheter digitalt opplæringsprogram for å styrke deres evne til å motstå d...

26 Jun 2019

Vi ønsker våre kunder, samarbeidspartnere og besøkende en riktig god sommer! 

Takk for et godt samarbeid og engasjement så langt i år.

Med vennlig hilsen, 

Kommando teamet

Please reload

© Copyright 2018   |   Kommando   |   All Rights Reserved

                          LinkedIn   |   Facebook

Drammensveien 127, 0277 Oslo 

 Org. 919 637 226