Datasentrisk audit og beskyttelse

DCAP - Data-centric Audit and Protection

Sikring av sensitive data gjennom innsikt, audit og dataklassifisering.

Data-centric Audit and Protection (DCAP)

Hvor ligger din organisasjons sensitive data? Hvem har tilgang til disse? Hvordan fikk de tilgang? Etterleves organisasjonens sikkerhet- og myndighetskrav? Hvor mye tid og ressurser går med til forberedelse av en audit? 

Siden GDPR trådte ikraft for fullt i mai 2018, har flere selskaper (lokalt og internasjonalt) fått både advarsler og betydelige bøter for mangel på etterlevelsen av tilsynskravene. 

Netwrix Data Classification er en agentløs datasikkerhetsplattform som har tatt en proaktiv tilnærming til problemstilligene over.

Plattformen gir deg evnen til å:

  • enkelt identifisere sensitive, regulerte og forretningskritiske informasjon

  • forstå hvilke data som trenger å bli beskyttet samt hvor eksponert den faktisk er

  • minimere risikoen for databrudd

  • detektere datasikkerhetstrusler omgående

  • ta raske avgjørelser basert på fakta i forbindelse med hendelsesrespons

  • fasilitere gjenopprettelsen av nøkkeldata og lære fra tidligere hendelser

  • oppnå samt bevise etterlevelsen av compliancekrav

-  helt uavhengig av hvor informasjonen er lagret.

For mer informasjon om hvordan Netwrix Data Classification eventuelt kan passe din organisasjon,  ta kontakt med oss for et uforpliktende samtale eller møte. 

© Copyright 2018   |   Kommando   |   All Rights Reserved

                          LinkedIn   |   Facebook

Drammensveien 127, 0277 Oslo 

 Org. 919 637 226