Endpoint Protection, Detection

and Response

Styrk din sikkerhetsteam med dyp innsikt, visibilitet og forstørret evne til å respondere effektivt til hendelser og potensielle trusler - i realtid.

EDR


Fokus på kjernevirksomheten har ført til at flere selskaper nå sitter med manglende sikkerhetsressurser in-house, og utfordres nå av:

 • Manglende visibilitet i øst-vest trafikken

 • Mye tid og ressurser brukt på manuell feilsøking, innsamling av data og logginformasjon for å danne et  angrepsbilde 

 • Oppstykket data som krever sikkerhetsanalytisk erfaring  

 • Overveldelse av ‘false-positives’

 • Lang tid mellom deteksjon til mitigering av hendelser

 • Manglende kapasitet til å håndtere angrep


Kommando jobber i tett samarbeid med sin strategiske partner Cybereason, som kan bidra til å løse de ovennevnte problemstillingene. 


Cybereasons Endpoint Detection and Response (EDR) fokuserer på sikring av trafikken på innsiden av perimeteren og gir IT sikkerhetsteamet en forsterket evne til å håndtere uønskede hendelser gjennom: 

 • Visibilitet i trafikken bak perimeteren – i realtid

 • Intuitiv og forhåndskonfigurert plattform – krever minimal opplæring

 • Redusert mengde av tid brukt på deteksjon og etterforskning av hendelser på tvers av organisasjonen

 • Komplette hendelsesforløp som genereres uten manuellt arbeid

 • Kort tid mellom deteksjon til mitigering av hendelser

 • Implementering av atferdsbasert deteksjon

Løsningen samspiller godt med de fleste kjente protection løsningene i markedet. Ved ønske om å konsolidere protection med detection og response, tilbys Cybereasons Next-Gen Antivirus (NGAV).

For å sikre rask og effektiv deteksjon og blokkering av malware har Cybereasons Next-Gen Antivirus (NGAV) løsning en multilagsbeskyttelsesstack bestående av signatur-, proprietære signaturløse-, og atferdsbaserte beskyttelseskapabiliteter.   

For mer informasjon, kontakt oss for å avtale et uforpliktende samtale eller møte.

Om lag 80% av sikkerhetsinvesteringene gjøres idag på perimeteren, samtidig som avanserte trusler øker i kraft. Statistikken tilsier at 55% av de kjente truslene penetrerer fortsatt perimeteren, og de fremste selskapene innenfor IT sikkerhet tar nå utgangspunkt i at en aldri kan bygge en høy nok mur.

© Copyright 2018   |   Kommando   |   All Rights Reserved

                          LinkedIn   |   Facebook

Drammensveien 127, 0277 Oslo 

 Org. 919 637 226